„Bibliotekos pažangai 2“: kolegos dalijosi patirtimi

„Bibliotekos pažangai 2“: kolegos dalijosi patirtimi

Lapkričio 4–5 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ pirmasis patirties dalijimosi seminaras, kuriame dalyvavo vykdomo projekto „Vidutinio, vyresnio ir pagyvenusio amžiaus žmonių informacinių, socialinių ir sveikatingumo įgūdžių ugdymas naudojant naujausias kompiuterines technologijas Ignalinos rajono ir Visagino miesto bibliotekose“ bibliotekų direktorės.

Dviejų dienų seminare dalyviai gilino savo žinias klausydamiesi įvairių sričių specialistų pranešimų ir dirbdami grupėmis. Seminarą pradėjęs Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas savo pranešime akcentavo, kaip svarbu apsibrėžti savo identitetą, suvokti ir parodyti savo vertę, nebijoti neįprastų, inovatyvių sprendimų. Nacionalinės bibliotekos vadovas ragino bibliotekas apsibrėžti savo veiklas ir netapti socialinės rūpybos centrais. Jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ 2014–2015 metų dalyvė Monika Merkytė seminaro dalyviams išsamiai pristatė šią programą ir pasidalijo darbo Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje patirtimi – ji kartu su kolege prisidėjo rengiant Nacionalinės bibliotekos darbuotojų motyvacinės sistemos projektą. Su dar viena jaunimo iniciatyva supažindino „TEDxVilnius“ kuratorė Justė Stašaitytė. Pranešėja pristatė drauge su kitais savanoriais įgyvendinamą programą ir papasakojo, kaip sekasi pritraukti jaunus žmones savanoriškai dalyvauti jų iniciatyvos veiklose. Iš kitų pranešėjų savo energingumu išsiskyrė dainininkas Jurgis Didžiulis, įkvepiančiu pasisakymu apie bibliotekų svarbą maloniai nuteikęs visus dalyvius. J. Didžiulis taip pat pristatė drauge su Nacionalinės bibliotekos įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ komanda vykdomą iniciatyvą „Meno #reanimacija bibliotekose“. Akcijos metu net keturios Lietuvos bibliotekos ir jų bendruomenės buvo „reanimuotos“ pasitelkiant meną. Pranešimų ciklą užbaigė projekto „Bibliotekos pažangai 2“ vadovas, Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotojas strateginei plėtrai Eugenijus Stratilatovas. Jis analizavo viešųjų bibliotekų veiklos lauką ir apibendrindamas iškėlė problemą, kad bibliotekos vykdo per daug įvairių veiklų, ragino nepamiršti savo krypties bei veikti atsižvelgiant į kontekstą. E. Stratilatovas taip pat pasidalijo patirtimi, įgyta lankantis pagrindinėje Orhuso miesto (Danija) bibliotekoje – paslaugų centre „Dokk1“. Ne viena pranešimuose akcentuota problema buvo aptarta diskusijų metu. Patirties dalijimosi seminare daug diskutuota nedidelėse darbo grupėse. Pokalbius moderavo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ komandos nariai ir kviestiniai konsultantai. Pirmąją seminaro dieną aptartos įvairios bibliotekoms aktualios temos: projektų valdymas, poveikio vertinimas, partnerystė, renginių organizavimas ir kt. Antrąją dieną dalyviai diskutavo jų pačių pirmąją seminaro dieną siūlytomis temomis. Atskirose darbo grupėse jie svarstė vieną iš keturių temų – analizuota vieningo (kryptingo) Lietuvos bibliotekų tikslų (strategijų) plėtojimo, projektų tvarumo ir tęstinumo problematika, diskutuota apie projektų ir iniciatyvų vaidmenį, stiprinant santykius su savivaldybe, taip pat bandyta atsakyti į klausimus, ar nesėkmės grūdina ir ar visada pastebime savo sėkmes. Renginio dalyviai taip pat pristatė savo įgyvendinamus „Bibliotekos pažangai 2“ bendruomenėms skirtus bibliotekų projektus ir išklausė aktualų projekto „Bibliotekos pažangai 2“ finansų vadovo Stanislovo Zablockio pranešimą „Finansiniai projektų valdymo klausimai, ataskaitų rengimas“. Viso patirties dalijimosi seminaro metu buvo kuriamas komiksas, kuriame žaismingai užfiksuotos pranešimų, diskusijų ir laisvalaikio akimirkos.


bp2 partneriai