EBSCO Publishing duomenų bazė

EBSCO Publishing duomenų bazė

Tai visateksčiai elektroniniai socialinių ir humanitarinių mokslų populiarieji, medicinos, verslo ir ekonomikos žurnalai, elektroniniai laikraščiai, žinynai anglų kalba. Duomenų bazė prenumeruojama nuo 2006 metų. EBSCO Publishing duomenų bazių paketu gali naudotis skaitytojai bibliotekoje arba namie.

Eiti į EBSCO Publishing

Nemokama prieiga viešosios bibliotekos vartotojams. Dėl slaptažodžio kreiptis į bibliotekininką.