Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas

Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas

Duomenų banką sudaro per 400 tūkst. bibliografinių įrašų.Tai einamoji valstybinė bibliografija – privalomojo egzemplioriaus gautų natų, vaizduojamojo meno, žemėlapių, garso ir vaizdo bei elektroninių dokumentų bibliografiniai įrašai. Analizinė bibliografija – Lietuvos serialinių leidinių dalių ir straipsnių analiziniai bibliografiniai įrašai; retrospektyvinė bibliografija.

Eiti į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką

Nemokama prieiga viešosios bibliotekos vartotojams.