• Kavaliauskas, Algirdas (1941-). Visagino savivalda (1975-2011)

  325 (474.5) (091)

  Kavaliauskas, Algirdas (1941-)

  Visagino savivalda (1975-2011) / Algirdas Kavaliauskas. - Visaginas [i.e. Drūkšiniai (Ignalinos sav.) : Visagino poligrafija], 2011 ([Drūkšiniai (Ignalinos sav.)] : Visagino poligrafija), 384 p. : iliustr. ; 22 cm,. - Santr. angl., rus. - Tiražas 500 egz. - 978-9955-745-09-9 (įr.)

  Monografijoje, remiantis archyviniais dokumentais, amžininkų prisiminimais, knygomis ir kita medžiaga, nagrinėjama atominės elektrinės miesto palydovo vietos valdžios struktūra, veikla, savivaldos formavimąsis ir Visagino savivalda nepriklausomoje Lietuvoje.

 • Beinorienė, Vanda. Gyvenimas mano, meilė mana

  373.5/Be-104     

  Beinorienė, Vanda (1948-)

  Gyvenimas mano, meilė mana : skirta Visagino "Atgimimo" gimnazijos 20-mečiui / Vanda Beinorienė. - Visaginas [i.e. Drukšiniai (Ignalinos raj.) : Visagino poligrafija], 2007 ([Drukšiniai (Ignalinos raj.) : Visagino poligrafija]). - 118 p. : iliustr., portr. ; 29 cm. - Dalis gretut. teksto liet., rus. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-9955-745-01-3

  Knygoje aptariamas gimnazijos bendruomenės 20- ties metų kelias, užfiksuotos įsimintiniausios gimnazijos veiklos detalės, daug dėmesio skirta autorės brangiausių ir mylimiausių žmonių, su kuriais ji dirbo, indėlio į bendrą aruodą įvertinimui.

 • Laucius, Jeronimas (1946-). Milžino gimimas

  821.172-93-32

  Laucius, Jeronimas (1946-)

  Milžino gimimas / Jeronimas Laucius ; iliustr. Arvydas Pakalnis. - Vilnius : Vyturys, 1986. - 47 p. - (Smalsutis).

  Pasakojimai vaikams apie IAE statybą.

 • Ignalinos atominės elektrinės uždarymas. Kas tai?

  621.3/Ig-16     

  Ignalinos atominės elektrinės uždarymas. Kas tai? / [Radiacinės saugos centras ; dailininkė Deima Katinaitė]. - Vilnius : Kriventa, 2007. - 15, [1] p. : iliustr. ; 17 x 24 cm. - Tiražas [7000] egz. - ISBN 978-9955-526-35-3

  Knygutėje paprastai, aiškiai ir atvirai pateikiama informacija apie tai, kaip bus uždaroma Ignalinos atominė elektrinė, kas daroma, kad tai vyktų saugiai ir žmonės bei aplinka būtų apsaugoti nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

 • Ignalinos jėgainės godojimas

  621.3/Ig-16     

  Ignalinos jėgainės godojimas : straipsnių rinkinys / [sudarytojas L. Ašmantas]. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2007 (Vilnius : Spauda). - 231, [1] p. : iliustr. ; 22 cm. - Aut.: L. Ašmantas, G. Choroševskis, V. Juodkazis, M. Lasinskas, D. Marčiulionienė, L. Rinkūnas, A. Stumbras, V. Ševaldin. - Bibliogr.: p. 211-213 (33 pavad.). - Pavardžių r-klė: p. 228-230. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-641-53-7

  Knygoje platokame laikmečio fone nagrinėjama opi Ignalinos atominės jėgainės problema. Šios pirmosios IAE istorijos pagrindas – įvykių liudininkų prisiminimai, išsaugota vertinga asmeninių archyvų medžiaga, įvairūs dokumentai. Tai pirmas drąsus mėginimas kalbėti atvirai ir gyvybiškai svarbia ir Valstybės ateičiai lemtinga tema.

 • Ignalinos AE : žmogaus gyvenimo ir veiklos sąlygos

  316/Ig-16     

  Ignalinos AE : žmogaus gyvenimo ir veiklos sąlygos : straipsnių rinkinys / Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Geografijos institutas, Daugpilio pedagoginio universiteto Latgalijos tyrimų institutas, Visagino miesto savivaldybė ; [sudarytojas ir atsakingasis redaktorius A. Čiužas]. - Vilnius-Visaginas [i.e. Vilnius] : LFSI : Eugrimas [i.e. LFSI], 1998 (Vilnius : UAB "Neįgaliųjų reabilitacija"). - 211, [1] p. : diagr. - Str. liet., rus. - Santr. liet., angl., rus. - ISBN 9986-523-55-9 : 15.00

  Straipsnių rinkinyje analizuojamas AE poveikis Rytų Lietuvos ir Daugpilio krašto gamtinei aplinkai ir žmonių veiklai, visuomenės požiūriai, Visagino miesto socialiniai, demografiniai ir kultūriniai pokyčiai.