Gaidės ir Rimšės apylinkės

Gaidės ir Rimšės apylinkės

914 (474.5) / Ga 135

Gaidės ir Rimšės apylinkės / Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija. - Vilnius : Vaga, 1969. - 420, [2] p., [23] iliustr. lap. - UDK: 39(474.5)

Leidinys supažindina su Vilniaus kraštotyrininkų kompleksinės ekspedicijos, įvykusios 1966 metų rugpjūčio mėnesį Gaidės ir Rimšės apylinkėse, medžiaga. Daugiausia straipsnių iš etnografijos. Kalbos medžiagą sudaro leksika, vietovardžiai, žmonių vardai, pravardės, gyvulių vardai, tarmės apžvalga ir pan. Pateikiami įdomesni tautosakos (dainuojamosios, pasakojamosios ir smulkiosios) kūriniai, užrašyti ekspedicijos metu.