Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Visagino pasieniečių mokykla

355.5/Va-227     

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Visagino pasieniečių mokykla : Pasieniečių mokykla-15. - [Visaginas : Visagino pasieniečių mokykla, 2006 (Visaginas : Visagino poligrafija). - 30 p : iliustr.].