Laucius, Jeronimas (1946 -). Belaukiant Visagino AE

621.3/La 447     

Laucius, Jeronimas (1946-)

Belaukiant Visagino AE : mintys apie Lietuvos energetiką / Jeronimas Laucius. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2008 (Vilnius : Spauda). - 143, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. - Bibliogr.: p. 142 (8 pavad.). - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-641-83-4.

Knyga skirta visiems besidomintiems Lietuvos energetikos problemoms. Joje supažindinama su Lietuvos energetikos istorija, pagrindinėmis elektros gamybos rūšimis: šiluminėmis elektrinėmis, hidroenergetika, vėjo, biomasės panaudojimu. Analizuojami branduolinės energetikos – kaip šiuolaikinės ir perspektyvios enetgetikos – privalumai, supažindinama su naujais branduolinių jėgainių reaktoriais, pasirengimu Lietuvoje statyti naują atominę elektrinę – Visagino AE.