Beinorienė, Vanda. Gyvenimas mano, meilė mana

373.5/Be-104     

Beinorienė, Vanda (1948-)

Gyvenimas mano, meilė mana : skirta Visagino "Atgimimo" gimnazijos 20-mečiui / Vanda Beinorienė. - Visaginas [i.e. Drukšiniai (Ignalinos raj.) : Visagino poligrafija], 2007 ([Drukšiniai (Ignalinos raj.) : Visagino poligrafija]). - 118 p. : iliustr., portr. ; 29 cm. - Dalis gretut. teksto liet., rus. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-9955-745-01-3

Knygoje aptariamas gimnazijos bendruomenės 20- ties metų kelias, užfiksuotos įsimintiniausios gimnazijos veiklos detalės, daug dėmesio skirta autorės brangiausių ir mylimiausių žmonių, su kuriais ji dirbo, indėlio į bendrą aruodą įvertinimui.

Beinorienė, Vanda. Visagino „Atgimimo“ gimnazija

Beinorienė, Vanda. Visagino „Atgimimo“ gimnazija : iš pedagoginės patirties, pedagogai, gimnazistai, viltys ir darbai

373.5/Be-104
Beinorienė, Vanda (1948-)
Visagino „Atgimimo“ gimnazija : iš pedagoginės patirties, pedagogai, gimnazistai, viltys ir darbai / Vanda Beinorienė. - Visaginas : [V. Beinorienė], 2001 (Visaginas : UAB „Via Mobile“). - 275, [2] p. : iliustr. ; 22 cm. - Tekstas liet., rus. - Su aut. ir A. Kavaliausko autogr. (LNB: LAK6123//07/34242). - Bibliogr.: p. 272-275 (75 pavad.). - Tiražas [500] egz. - ISBN 9955-507-12-8 (įr.)

Skaityti daugiau...

Daugiatautis Visagino veidas

323.1/Da 389     

Daugiatautis Visagino veidas = Многонациональное лицо Висагинаса = Multinational image of Visaginas / [redakcinė kolegija: Irina Averjanova (redaktorė-sudarytoja) … [et al.]. - Vilnius : Jandrija, 2006 (Vilnius : Standartų sp.). - 208 p. : iliustr. ; 25 cm. - Gretut. tekstas liet., angl., rus. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-431-30-X (įr.).

     Leidinyje supažindinama su armėnų, baltarusių, lenkų, lietuvių, rusų, totorių, ukrainiečių, uzbekų, vokiečių tautomis, jų papročiais, pateikiami konkretūs receptai.

Gaidės ir Rimšės apylinkės

Gaidės ir Rimšės apylinkės

914 (474.5) / Ga 135

Gaidės ir Rimšės apylinkės / Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija. - Vilnius : Vaga, 1969. - 420, [2] p., [23] iliustr. lap. - UDK: 39(474.5)

Leidinys supažindina su Vilniaus kraštotyrininkų kompleksinės ekspedicijos, įvykusios 1966 metų rugpjūčio mėnesį Gaidės ir Rimšės apylinkėse, medžiaga. Daugiausia straipsnių iš etnografijos. Kalbos medžiagą sudaro leksika, vietovardžiai, žmonių vardai, pravardės, gyvulių vardai, tarmės apžvalga ir pan. Pateikiami įdomesni tautosakos (dainuojamosios, pasakojamosios ir smulkiosios) kūriniai, užrašyti ekspedicijos metu.

Ignalinos AE 25 metai

621.3/Ig-16     

Ignalinos AE 25 metai / [redakcinė kolegija: Eldaras Batrakovas, kolegijos vadovas … [et al.] ; iš rusų kalbos vertė ir redagavo Ringailė Marija Svirskaitė]. - Visaginas [i.e. Drūkšiniai (Ignalinos r.)] : Visagino poligrafija, 2008 ([Drūkšiniai (Ignalinos r.) : Visagino poligrafija]). - 495, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 31 cm + 2 vaizdo diskai. - Turinio r-klėje aut.: N. Ambrožeičik, J. Andrejevas, V. Balanas, E. Batrakovas, N. Bogdanovas, A. Brazauskas, V. Denisovas, A. [i.e. S.] Dmitročenkovas, V. Fedorenka, V. Fiodorovas, V. Gusevas, J. Jevplanovas, B. Juševas, P. Kislyj, G. Krivošeinas, E. Krūminis, S. Kutas, L. [i.e. A.] Lapšinas, N. Lukoninas, V. Martynovas, G. Nefedjevas, G. Negrivoda, K. Nesterenka, A. Petrovas, A. Pokidyševas, A. Prikazčikas, K. Rendelis, A. Šechovcovas, V. Ševaldinas, V. Vainšteinas, B. Voroncovas, V. Ziminas, J. Žilinas. - Priedų antr.: IAE statybos istorija, 1972-1983 ; Ignalinos atominė elektrinė, 1983-2008. - Tiražas 600 egz. - ISBN 978-9955-745-04-4 (įr.).

Knygoje aprašoma Ignalinos atominės elektrinės statyba ir eksploatavimas.

Ignalinos AE : žmogaus gyvenimo ir veiklos sąlygos

316/Ig-16     

Ignalinos AE : žmogaus gyvenimo ir veiklos sąlygos : straipsnių rinkinys / Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Geografijos institutas, Daugpilio pedagoginio universiteto Latgalijos tyrimų institutas, Visagino miesto savivaldybė ; [sudarytojas ir atsakingasis redaktorius A. Čiužas]. - Vilnius-Visaginas [i.e. Vilnius] : LFSI : Eugrimas [i.e. LFSI], 1998 (Vilnius : UAB "Neįgaliųjų reabilitacija"). - 211, [1] p. : diagr. - Str. liet., rus. - Santr. liet., angl., rus. - ISBN 9986-523-55-9 : 15.00

Straipsnių rinkinyje analizuojamas AE poveikis Rytų Lietuvos ir Daugpilio krašto gamtinei aplinkai ir žmonių veiklai, visuomenės požiūriai, Visagino miesto socialiniai, demografiniai ir kultūriniai pokyčiai.

Ignalinos AE regionas: permainų erdvė

Ignalinos AE regionas: permainų erdvė

Ignalinos AE regionas: permainų erdvė = Ignalina NPP region: space of transformations : teminis regioninės geografijos mokslo darbų rinkinys / Geologijos ir geografijos institutas. Visuomeninės geografijos skyrius ; [atsakingasis redaktorius Ričardas Baubinas]. - Vilnius : Geologijos ir geografijos institutas [i.e. Apyaušris], 2005 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 169, [1] p. : iliustr., žml. ; 22 cm. - Aut.: Ričardas Baubinas, Donatas Burneika, Vidmantas Daugirdas, Edis Kriaučiūnas, Dovilė Krupickaitė, Jonas Mažeika, Jonas Milius, Giedrė Paltanavičiūtė, Kazimiera Prunskienė, Gintaras Ribokas, Saulius Stanaitis, Julius Taminskas, Regina Zemlevičienė. - Pilna antr.: Ignalinos atominės elektrinės regionas: permainų erdvė. - Kt. pilna antr.: Ignalina Nuclear Power Plant region: space of transformations. - Str. liet., angl. - Santr. liet., angl. - Bibliogr. str. gale. - Tiražas 250 egz. - ISBN 9955-609-03-6

Skaityti daugiau...