• Mano miestas Visaginas

  914.745/Ma-381     

  Mano miestas Visaginas = Мой город Visaginas = My town Visaginas : [fotoalbumas / tekstas lietuvių kalba: Dalia Savickaitė, Elena Čekienė, tekstas anglų kalba: Nadja Bolgarova ; nuotraukos: Vitalij Bogdanovič]. - [Vilnius : Firidas ; Visaginas] : Visagino savivaldybė, 2009 (Švenčionys : Firidas). - 101, [2] p. : iliustr. ; 24 cm. - Turinyje aut.: Tatjana Bogdanovič, Vytautas Račkauskas. - Nugarėlės antr.: Visaginas. - Gretut. tekstas liet., angl., rus. - Tiražas [1200] egz. - ISBN 978-9955-590-95-8 (įr.).

 • Pamoka. Sistema. Analizė

  373/Pa-166     

  Pamoka. Sistema. Analizė : straipsnių rinkinys / Visagino "Atgimimo" gimnazija … [et al.] ; [redakcinė kolegija: R. Baubinas … [et al.] ; leidinio sudarytoja ir atsakingoji redaktorė V. Beinorienė]. - Visaginas [i.e. Vilnius : LFSI], 2000 ([Visaginas] : Ignalinos AE Operatyv. poligrafijos cechas). - 172, [1] p., [5] iliustr. lap. : diagr. ; 20 cm. - Antr. p.: Visagino "Atgimimo" gimnazija, Visagino miesto savivaldybė, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Geografijos institutas, Daugpilio pedagoginio universiteto Latgalijos tyrimų institutas. - Dalis teksto gretut. angl., rus. - Santr. angl., rus. - Su A. Kavaliausko ir V. Beinorienės autogr. (LNB: LAK6124//07/34239). - Bibliogr. str. gale. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9986-523-74-5

                        Straipsnių rinkinys parengtas tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje ,,Pamoka. Sistema. Analizė", vykusioje 1999 m. lapkričio 29 d. Visagino "Atgimimo" gimnazijoje, skaitytų ir diskusijose aptartų pranešimų pagrindu.

 • Verslas Ignalinos AE regione

  6 (474.5) / Ve 183     

  Verslas Ignalinos AE regione = Предпринимательство в регионе ИАЭС = Business in Ignalina INPP region. - Visaginas, [2006]. - 77 p : iliustr.

  Ignalinos AE regiono verslo įmonių katalogas.

 • Visaginas : bibliografijos rodyklė, 1975-2009

  908/Vi-253     

  Visaginas : bibliografijos rodyklė, 1975-2009 / [Visagino viešoji biblioteka]. - Visaginas [i.e. Utena : Utenos Indra], 2010 (Utena : Utenos Indra). - 599, [1] p. ; 31 cm. - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-609-8004-53-3 (įr.)

  Knygoje apžvelgiama 1975-2009 m. laikotarpiu publikuota informacija apie Visaginą, jo žmones ir IAE.

 • Kavaliauskas, Algirdas. Po išskleistais gervės sparnais.

  Kavaliauskas, Algirdas. Po išskleistais gervės sparnais

  908/Ka652
  Kavaliauskas, Algirdas (1941-)
  Po išskleistais gervės sparnais : iš Visagino ir apylinkių kultūros istorijos (1970-2008) / Algirdas Kavaliauskas. - Utena : Utenos Indra, 2009 (Utena : Utenos Indra). - 311, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 31 cm. - Turinyje aut.: Vanda Beinorienė, Donatas Burneika, Libertas Klimka, Rimantas Miknys, Kazimieras Monkevičius, Vytautas Petkūnas, Česlova Pimpienė, Lidija Šabajevaitė. - Santr. angl., rus. - Bibliogr.: p. 283-294 (528 pavad.). - Asmenvardžių r-klė: p. 302-309. - Tiražas 250 egz. - ISBN 978-609-8004-31-1 (įr.)

  Skaityti daugiau...

 • Gaidės ir Rimšės apylinkės

  Gaidės ir Rimšės apylinkės

  914 (474.5) / Ga 135

  Gaidės ir Rimšės apylinkės / Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija. - Vilnius : Vaga, 1969. - 420, [2] p., [23] iliustr. lap. - UDK: 39(474.5)

  Leidinys supažindina su Vilniaus kraštotyrininkų kompleksinės ekspedicijos, įvykusios 1966 metų rugpjūčio mėnesį Gaidės ir Rimšės apylinkėse, medžiaga. Daugiausia straipsnių iš etnografijos. Kalbos medžiagą sudaro leksika, vietovardžiai, žmonių vardai, pravardės, gyvulių vardai, tarmės apžvalga ir pan. Pateikiami įdomesni tautosakos (dainuojamosios, pasakojamosios ir smulkiosios) kūriniai, užrašyti ekspedicijos metu.