• Laucius, Jeronimas (1946 -). Belaukiant Visagino AE

  621.3/La 447     

  Laucius, Jeronimas (1946-)

  Belaukiant Visagino AE : mintys apie Lietuvos energetiką / Jeronimas Laucius. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2008 (Vilnius : Spauda). - 143, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. - Bibliogr.: p. 142 (8 pavad.). - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-641-83-4.

  Knyga skirta visiems besidomintiems Lietuvos energetikos problemoms. Joje supažindinama su Lietuvos energetikos istorija, pagrindinėmis elektros gamybos rūšimis: šiluminėmis elektrinėmis, hidroenergetika, vėjo, biomasės panaudojimu. Analizuojami branduolinės energetikos – kaip šiuolaikinės ir perspektyvios enetgetikos – privalumai, supažindinama su naujais branduolinių jėgainių reaktoriais, pasirengimu Lietuvoje statyti naują atominę elektrinę – Visagino AE.

 • Ignalinos AE 25 metai

  621.3/Ig-16     

  Ignalinos AE 25 metai / [redakcinė kolegija: Eldaras Batrakovas, kolegijos vadovas … [et al.] ; iš rusų kalbos vertė ir redagavo Ringailė Marija Svirskaitė]. - Visaginas [i.e. Drūkšiniai (Ignalinos r.)] : Visagino poligrafija, 2008 ([Drūkšiniai (Ignalinos r.) : Visagino poligrafija]). - 495, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 31 cm + 2 vaizdo diskai. - Turinio r-klėje aut.: N. Ambrožeičik, J. Andrejevas, V. Balanas, E. Batrakovas, N. Bogdanovas, A. Brazauskas, V. Denisovas, A. [i.e. S.] Dmitročenkovas, V. Fedorenka, V. Fiodorovas, V. Gusevas, J. Jevplanovas, B. Juševas, P. Kislyj, G. Krivošeinas, E. Krūminis, S. Kutas, L. [i.e. A.] Lapšinas, N. Lukoninas, V. Martynovas, G. Nefedjevas, G. Negrivoda, K. Nesterenka, A. Petrovas, A. Pokidyševas, A. Prikazčikas, K. Rendelis, A. Šechovcovas, V. Ševaldinas, V. Vainšteinas, B. Voroncovas, V. Ziminas, J. Žilinas. - Priedų antr.: IAE statybos istorija, 1972-1983 ; Ignalinos atominė elektrinė, 1983-2008. - Tiražas 600 egz. - ISBN 978-9955-745-04-4 (įr.).

  Knygoje aprašoma Ignalinos atominės elektrinės statyba ir eksploatavimas.

 • Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Visagino pasieniečių mokykla

  355.5/Va-227     

  Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Visagino pasieniečių mokykla : Pasieniečių mokykla-15. - [Visaginas : Visagino pasieniečių mokykla, 2006 (Visaginas : Visagino poligrafija). - 30 p : iliustr.].

 • Daugiatautis Visagino veidas

  323.1/Da 389     

  Daugiatautis Visagino veidas = Многонациональное лицо Висагинаса = Multinational image of Visaginas / [redakcinė kolegija: Irina Averjanova (redaktorė-sudarytoja) … [et al.]. - Vilnius : Jandrija, 2006 (Vilnius : Standartų sp.). - 208 p. : iliustr. ; 25 cm. - Gretut. tekstas liet., angl., rus. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-431-30-X (įr.).

       Leidinyje supažindinama su armėnų, baltarusių, lenkų, lietuvių, rusų, totorių, ukrainiečių, uzbekų, vokiečių tautomis, jų papročiais, pateikiami konkretūs receptai.

 • Kavaliauskas, Algirdas. Jūsų laukia Visaginas

  908/Ka 652     

  Kavaliauskas, Algirdas (1941-)

  Jūsų laukia Visaginas = Visaginas is waiting for you = Вас ждет Висагинас : [informacinis leidinys / Algirdas Kavaliauskas]. - [Drūkšiniai (Ignalinos raj.) : Visagino poligrafija, 2005] (Drūkšiniai (Ignalinos raj.) : Visagino poligrafija). - 32, [1] p. : iliustr. ; 25 cm. - Aut. nurodytas kn. metr. - Gretut. tekstas liet., angl., rus. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9955-9662-4-6.

  Informacinis leidinys apie Visaginą lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.

 • Linkėjimai iš Visagino

  908 /Li-454     

  Linkėjimai iš Visagino / tekstai - Marina Lukšys ; vertimai į liet. klb. - Dalia Savickaitė ; vertimai į anglų klb. - Jaroslav Tkačenko ; dizainas - Olga Mazniova ; iliustr. - Vida Suchockaja ; foto - Vitalij Bogdanovič. - Visaginas : Visagino savivaldybė, 2008 (Visaginas : Visagino poligrafija). - 41 p. : iliustr.

  Knygutėje perskaitysite Visaginu susižavėjusio ir miesto simboliu tapusio Gerviuko laišką savo draugei, kuriame jis pasakoja apie miestą, jo žmones ir jame teikiamas paslaugas.