Rūta Gabrielė Vėliūtė „Partizanai“

Rūta Gabrielė Vėliūtė „Partizanai“

Partizanai [N 16]: [pasakojimai jaunimui apie partizaninį karą Lietuvoje] / Rūta Gabrielė Vėliūtė. - 2-oji patais. laida. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2018 (Vilnius : Standartų sp.). - 123, [5] p.

Jaunimui skirtoje knygoje "Partizanai" pasakojama apie partizaninį karą Lietuvoje, prasidėjusį po antrosios sovietų okupacijos.

Apsispręsti, ką gins ir dėl ko kovos okupuoto mūsų krašto jaunuoliai turėjo anksti, dažnai sulaukę vos šešiolikos metų. Tačiau neretai sunkus pasirinkimas užguldavo ir visai gležnus pečius – daugelis partizanų ryšininkų į kovotojų gretas pateko tiesiai iš pradžios mokyklos suolo.