Rimgaudas Virgilijus Kazakevičius „Medicinos atradimų istorijos“

Rimgaudas Virgilijus Kazakevičius „Medicinos atradimų istorijos“

Medicinos atradimų istorijos / Rimgaudas Virgilijus Kazakevičius. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2017 (Vilnius : Standartų sp.). - 311, [1] p.

Šioje Rimgaudo Kazakevičiaus knygoje „Medicinos atradimų istorijos“ chronologiškai aprašoma medicinos raida – pradedant gentine bendruomene ir baigiant mūsų dienomis. Skaitytojai čia ras ir žymių medicinos atradimų autorių, įvairiose medicinos srityse neišdildomus pėdsakus palikusių tyrėjų ir pasiaukojusių gydytojų vardus, trumpas jų biografijas. Paminėti ir svarbiausi Lietuvos medicinos istorijos faktai, daugiausia nusipelniusių lietuvių medikų darbai, pasaulinių medicinos atradimų diegimas, inovacijų kūrimas mūsų šalyje. Medicina yra neatskiriama tautos kultūros dalis, todėl knygoje "Medicinos atradimų istorijos" atsispindi ne tik istoriniai kiekvieno laikotarpio įvykiai, bet ir meno, kultūros raida.