2017-ieji – Tautinio kostiumo ir Piliakalnių metai

2017-ieji – Tautinio kostiumo ir Piliakalnių metai

Siekiant pabrėžti tautinio kostiumo, kaip vieno iš tautos ir valstybės simbolių bei etninio tapatumo ir nacionalinės kultūros išraiškos formos svarbą, parodant ir etnografinių regionų savitumus, 2017-ieji paskelbti Tautinio kostiumo metais.

Atsižvelgiant į tai, kad piliakalniai, prie jų esančios gyvenvietės, šventvietės, kapinynai, pilkapiai, senieji keliai yra lietuvių tautos tapatumą stiprinančios vertybės, baltų kultūros ir ankstyvosios Lietuvos valstybės simbolis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo liudijimas ir tautinio atgimimo sąjūdžio įkvėpimo šaltinis, 2017-ieji taip pat paskelbti Piliakalnių metais.

Etninės kultūros globos taryba (EKGT) ragina Lietuvos visuomenę šiais metais tautiniam kostiumui ir piliakalniams skirti ypatingą dėmesį. EKGT kviečia per valstybines, kalendorines, bendruomenines bei asmenines šventes puoštis tautiniu kostiumu, išradingai naudoti kitas tautinio kostiumo dalis.

EKGT skatina giliau pažinti baltų (aisčių) piliakalnių kultūrą ir istoriją - kaip mūsų protėvių sukurtą arba pritaikytą bendruomenės gynybai, gyvenimui ir darniai valstybės raidai. EKGT kviečia saugoti, išmintingai tvarkyti, dažniau burtis ant (prie) piliakalnių kasdienybėje ir per šventes, kurios stiprintų bendrystės jausmą su savo bendruomene, istorija ir gamta.

Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato informacija