Mokytis niekada nevėlu

Mokytis niekada nevėlu

Lietuvoje yra sukurta elektroninio mokymosi platforma – suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema (SMIS). Ši sistema skirta plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Sistemoje yra daugiau nei 500 savišvietai skirtų programų, kuriomis gali naudotis bibliotekų darbuotojai bei jų lankytojai. Sistema pasiekiama adresu www.smis.lt.

  • Saugykloje patalpinta 2000 suskaitmenintų mokymosi objektų: tekstinių dokumentų, vaizdo įrašų, garso įrašų ir grafinės medžiagos;
  • Iš skaitmenizuotų mokymosi objektų sudarytos 500 mokymosi programų devyniose kompetencijų srityse: užsienio kalbos, gimtosios ir valstybinės kalbos, kompiuterinio ir skaitmeninio raštingumo, verslumo, teisinio raštingumo, pilietinio ir politinio raštingumo, tarpasmeninės ir tarpkultūrinės komunikacijos, sveikatingumo, meninės saviraiškos. Kiekvienai mokymosi programai sudarytas savikontrolės testas.

Mokymosi medžiaga yra prieinama tik prisiregistravus ir gavus paskyros aktyvavimo nuorodą į registracijos metu nurodytą elektroninį paštą.