Originalių leidinių paroda „Periodinė spauda tarpukario Lietuvoje“

Originalių leidinių paroda „Periodinė spauda tarpukario Lietuvoje“

Valstybė. Nepriklausomybė. Kalba. Trys tarpusavyje susijusios grandys, be kurios nors vienos iš jų neįsivaizduojama laisvė.

Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji – dvi svarbiausios Lietuvai datos. Tarp šių dviejų reikšmingų datų, nuo 2015-ųjų metų minime ir Lietuvių kalbos dienas. Jų tikslas – didinti kalbos prestižą, stiprinti jos mokymosi motyvaciją.

Šioms datoms paminėti Visagino viešoji biblioteka parengė periodinių leidinių parodą „Periodinė spauda tarpukario Lietuvoje“. Spauda tarpukario Lietuvoje vadinami visi periodiniai leidiniai, leidžiami nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. iki 1940 m. Tuo metu susidarė palankios sąlygos – ir Lietuvos politikos veikėjai, ir inteligentija ryžtingai siekė savo krašto nepriklausomybės bei pradėjo rūpintis kultūra ir švietimu. Atgimė periodinė spauda – laikraščiai ir žurnalai.

Šioje parodoje eksponuojami originalūs to meto laikraščiai, skirti vaikams, jaunimui, ūkininkams, šeimininkėms, taip pat religinio turinio ir kultūriniai leidiniai. Pats seniausias leidinys, esantis parodoje, išleistas 1925 metais. Tai – leidinys vaikams „Žvaigždutė“. Eksponuojamas ir jaunimui skirtas mėnesinis laikraštis – „Pavasaris“. Ūkininkams skirtas laikraštis „Ūkininko patarėjas“ ir trys jo priedai: „Jaunasis ūkininkas“, visų Lietuvos moterų laikraštis – „Šeimininkė“ ir „Sodas ir daržas“.

Saleziečiams, katalikų vienuolių kongregacija leido žurnalą „Saleziečių žinios“. Katalikų dvasiškiems reikalams buvo leidžiamas religinis mėnesinis žurnalas „Žvaigždė“.

Šaulių sąjungos ideologijos kūrime ir plėtojime labai svarbų vaidmenį atliko organizacijos leistas leidinys „Trimitas“. Krašto apsaugos ministerija leido žurnalą „Karys“.

Ir pats jauniausias šioje parodoje yra 1940 m. žurnalas „Lietuvos sveikata“.

Visada įdomu ir smalsu nusikelti į praeitį. O šioje parodoje praeitis iškyla prieš akis, ją galima paimti į rankas, pavartyti, paskaityti, pasigerėti ir šiek tiek nusistebėti to meto kalba.

Paroda veikė Visagino viešosios bibliotekos skaitykloje iki 2017 m. gegužės 8 d.