Angelų kalvoje sparnus išskleidė bibliotekininkus globojantis angelas

Angelų kalvoje sparnus išskleidė bibliotekininkus globojantis angelas

Štai jis, bibliotekininkų ir bibliotekų bendruomenių susitelkimo rezultatas – Bibliotekininką globojantis angelas, kuris jau pašventintas stovi vaizdingoje, netoli Trakų, garsėjančių savo ežerais ir istorine bei kultūrine praeitimi, įkurtoje Angelų kalvoje.

Angelas puikiai matomas nuo stovėjimo aikštelės, todėl ieškoti tikrai nereikės. Bendras skulptūros aukštis 6 m. Šventės dalyvių nuomone, jis labai išsiskiria savo meniniu sprendimu iš kitų esančių. Angelas stovi ant metalinio rutulio, simbolizuojančio Žemę. Sparnuose – du simboliai. Žvaigždė – tai šviesa, tikslo siekimas, kryptingumas. Knyga simbolizuoja pirmapradį žinių ir informacijos šaltinį ir iš to kylančią tiesą. Visą angelo koncepciją išvystė vienas žymiausių Lietuvos tautodailininkų, medžio skulptorius Algimantas Sakalauskas. Angelo figūrą išpildė tautodailininkas, Lietuvos kalvių sąjungos narys Ričardas Grekavičius. Lentelėje prie skulptūros įrašyti Vinco Kudirkos žodžiai puikiai iliustruoja šio angelo misiją ir palinkėjimą visiems bibliotekininkams: „Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi!“.

Taigi, Angelas, pašventintas ir jau įgijęs globotojo galių, sklendžia virš kalvos šalia Meilę, Tikėjimą, Viltį, Dvasios ramybę, Sveikatą, našlaitėlius, motinas ir kitas dvasines bei žmogiškąsias vertybes saugančių bei globojančių angelų. Visi norintys jį pamatyti gali apsilankyti šioje, dvasingam laisvalaikiui, maldai, kultūros projektams bei meninei edukacijai skirtoje vietovėje. Artėjant atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečio jubiliejui, visi bibliotekininkai ir bibliotekos gali pasidžiaugti, kad turi savo Angelą sargą.

Angelo sukūrimui ir pastatymui Lietuvos bibliotekininkai ir jiems prijaučiantys suaukojo 4403 eurus. Dėkojame Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei Danguolei Banevičienei už bibliotekininką globojančio angelo idėją ir rūpesčius jį statant.