Nemokamos

  • Atsakymai į įvairias užklausas;
  • Garsinių knygų, Brailio rašto knygų išdavimas;
  • Informacijos teikimas telefonu;
  • Interneto prieiga ir naudojimasis kompiuteriu;
  • Mokymas naudotis katalogais ir kitomis informacijos priemonėmis;
  • Naudojimasis spaudiniais periodikos skaitykloje;
  • Renginiai;
  • Skaitytojų mokymas naudotis biblioteka ekskursijų metu;
  • Spaudinių išdavimas į namus.