Tėviškės grožis per žmogų ateina

Vasario 15 d. Visagino viešosios bibliotekos filialas – meno galerija (Sedulinos al. 14/3) kvietė visus, kurių kojos liečia Lietuvos valstybės žemę, kurių akis džiugina jos grožis ir savitumas, kurių ausis malonina lietuviškas žodis, virtęs eilėmis, apsilankyti renginyje „Tėviškės grožis per žmogų ateina“.

Atkurtos Lietuvos gimtadienio šventė prasidėjo Lietuvos himno giedojimu. Vėliau renginio organizatorė bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Dalia Savickaitė pakvietė visus padiskutuoti apie tai, kad neįsisąmonintas patriotizmas, meilė gimtinei mumyse formuojasi su pirmu įkvėptu oro gurkšniu, kad kiekvienam etniniam regionui, kiekvienai tautai gražiausi yra gimties metu  supę vaizdai, bet tai netrukdo mums ieškoti bendrystės, gerbti regioną ar šalį, kurią pasirinkome gyventi. Apie tai kalbėjo V. Bukauskas, E. Čekienė, A. Sieliūnienė. Valstybė turi savo simbolius, o kiekviena savivaldybė – savo. Šokiu „ Lėk,  gervele“ Visagino TAU  šokio teatro „Rūta“ dekanė Nijolė Kliučinskienė ir dvi šokėjos pagerbė Valstybės atkūrimo datą ir Visagino miesto simbolį – gervę.

Visi pasidžiaugėme tėviškės grožiu Utenos apskrities fotografų klubo „Žalias skėtis“ parodoje, kuris šiemet mini savo veiklos dešimtmetį, jungia apie 40 Utenos apskrities fotografų, nuolat leidžia parodų katalogus, o svarbiausia - jame ir  visaginietis Musatovas. Susirinkusieji pabendravo su klubo vadovu Rimantu Ūdru, kitais – P. Bilkiu, A. Jakštu, R. Kaupu, B. Šablevičiumi – apie grožio paieškas ir gamtą fotografuojančiojo darbo ypatumus.  Pasidžiaugėme, kad dažnas kuriantis žmogus yra apdovanotas ne vienu talentu. Štai fotografuojantis A. Jakštas yra ir „Švenčionių krašto“ laikraščio redaktorius, ir dešimtąją poezijos knygą išleidęs žmogus. Tądien klausėmės jo eilių apie meilę tėvynei, moteriai, artimui. Jas lydėjo saksofonisto Stasio Montrimo muzikavimas. Visagino savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir kalbos kontrolės skyriaus vedėja A. Sieliūnienė dėkojo atvykusiems fotografams ir šventinės aplinkos kūrėjams įteikdama savivaldybės administracijos suvenyrus, o bibliotekininkai jų rankas papuošė vėliavos spalvų primulių žiedais, susirinkusieji vaišinosi saldainiais, kurie taip pat atspindėjo tautinę atributiką.

Bibliotekos darbuotojai, dėkodami savo mažoje salytėje tądien itin gausiai susirinkusiems svečiams, linkėjo gražaus ir prasmingo šventinio savaitgalio.

Šventės dalyvius ir žiūrovus vienijo renginio betarpiškume atsiradusi bendrystė, pagarba ir meilė Lietuvai.

Organizatoriai