„Vienybė težydi...“

Baltų vienybės diena yra tradicinė šventė, kurios tikslas populiarinti glaudžius latvių ir lietuvių tautų bei valstybių ryšius, pristatyti ir puoselėti Baltijos valstybių kultūrą ir papročius. Rugsėjo 22 dieną, 1236 metais įvyko Saulės mūšis, kuriame susivieniję žemaičiai ir žiemgaliai sumušė Kalavijuočių ordiną ir nutraukė baltų žemių užkariavimą. Visagino viešoji biblioteka taip pat prisidėjo prie šios gražios datos minėjimo ir suorganizavimo šventinį renginį, teminiu pavadinimu „Baltų vienybės diena“.

Iškilmingame šios dienos minėjime dalyvavo Visagino Trečiojo amžiaus šokio teatro kolektyvas „Rūta“, Visagino kultūros centro Folkloro ansamblis „Krusnė“, Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos mokytoja – metodininkė Skaidrūnė Baliūnaitė su mokiniais, Visagino jaunieji šauliai (vadas Kęstutis Jatulionis), Visagino gyventojai ir garbingi miesto svečiai. Šventę atidarė folkloro ansamblio „Krusnė“ vadovė Violeta Gaidienė, kuri pasveikino visus susirinkusiuosius su reikšminga data ir paprašė jaunąją šaulę iškilmingai uždegti simbolinį aukurą – žvakidę.

Ugnis tai baltų vienybės simbolis. Baltų gentys signaliniais laužais įspėdavo vienos kitą apie artėjantį priešą. Ugnis tapo ne tik ženklu, perspėjančiu apie artėjantį priešą, bet ir mūsų protėvius vienijančiu simboliu, bylojančiu: „esame šalia ir nepasiduosime“. Paėmęs žodį, Visagino „Draugystės“ gimnazijos direktorius Rimantas Petravičius papasakojo, kokiame istoriniame kontekste atsirado ši šventė, kaip keitėsi genčių istorija ir kvietė visus prisiminti himno žodžius „Vienybė težydi...“, pabrėždamas, kad gebėjimas vienytis – vienybė – padėjo mūsų protėviams apsiginti nuo priešų ir išlikti.

Kaip gražu buvo girdėti dainuojant sutartinės liaudies kalba, kurias atliko folkloro ansamblis „Krusnė“, kaip visi kartu, vieningai, bandėme antrinti šiam dainavimui. Taip pat simboliška tai, kad Visagino Trečiojo amžiaus šokio teatro kolektyvas „Rūta“ atliko šokį, skirtą laisvės pojūčiui, o „Gervelę“, kurią sušoko kolektyvo vadovė Nijolė Kliučinskienė, nustebino svečius savo grakštumu. Nuo senų laikų gervė laikoma Dievo valios vykdytoja, ilgainiui ji tapo ilgaamžiškumo ir nemirtingumo simboliu. Laisvė be vienybės negalima, jeigu ji nenukreipta į tradicijos ir papročių išsaugojimą, jų tęstinumą laiko sekoje.

Viena iš iškilmingų Baltų vienybės dienos momentų buvo duonos ragavimas ir pagerbimas. Renginio metu kiekvienas dalyvis galėjo pilstomu iš ąsočio vandeniu nuplauti rankas ir paimti po gardžios duonos riekelę. Paragauti ir pajausti krosnyje iškeptos duonos skonį, - tai reta galimybė nukeliauti į praeitį, į tuos laikus, kada duona dar buvo laikoma suasmeninta ir šventa. Buvo laikai, kai baltų kraštuose žmogus negalėjo išgyventi be duonos. Šiais laikais tai įmanoma, bet ar mes tikrai galime išgyventi be to, ką duona simbolizuoja: be vertybių, tradicijų ir papročių?.. Pasidalinti tuo, kas kažkada buvo šventa, vadinasi parodyti savo asmeninį santykį į kultūrą ir bendruomeniškumą. Senovėje duona jungdavo žmones giminystės ir artimos draugystės ryšiais, simboliškai - duona sujungė mus ir šį ypatingą šventinį vakarą.

Renginį tęsė Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos mokytoja – metodininkė Skaidrūnė Baliūnaitė. Ponia Skaidrūnė ir jos mokiniai supažindino mus su tautiniais kostiumais, pademonstravo, kaip skamba kanklės, - vienas iš seniausių lietuvių liaudies styginių muzikos instrumentų. Švelnūs garsai nuteikė klausymui ir susikaupimui.

Renginio pabaigoje buvo paminėta kita svarbi Lietuvai data. 1919 m. rugsėjo 15 d. oficialiai įteisinta Lietuvos šaulių sąjungos veikla. Šaulių sąjungai šiais metais sukanka 100 metų. Ta proga Visagino viešoji biblioteka pasveikino jaunuosius šaulius ir jų vadą, Kęstutį Jatulionį, su gražiu jubiliejumi.

Apibendrinant visą renginį, reikia paminėti dar vieną svarbų lietuvių etninei kultūrai simbolį. Viso renginio metu tarp degančios žvakidės ir dviejų - Lietuvos ir Latvijos valstybių vėliavų, stovėjo ąžuolas, - mūsų jėgos simbolis. Kadangi žmogus ir medis turi bendrą ryšį, galime paklausti savęs, o kokį žmogų mes galime pavadinti dvasiškai stipriu? Šiandieniniam žmogui, kultūros puoselėtojui, vis labiau tolstančiam nuo tautinių tradicijų, svarbu suvokti, kas yra tikra ir brangintina. Vienybė, laisvė, tradicija, istorija, papročiai – visa tai yra vertybės, per kurias formuojamas dvasinis žmogaus orumas. Galbūt stiprus žmogus yra tas, kuris žino, kur yra jo šaknys, jaučia ryšį su protėviais... Senovės kultūra yra nekalbi, jeigu mes visi nebejausime jos skleidžiamos dvasios. Tegu senosios vertybės ir iš užmaršties prikeliama kultūra tampa mūsų dvasiniais vedliais, tegu ši šventė bus įkvėpimo šaltiniu vienytis ir ginti tai, kas reikšminga ir svarbu. Puoselėkime savo tradicijas ir kultūrą, - nepamirškime, kas esame.

Dėkojame visiems, kas dalyvavo šiame renginyje, ir nuoširdžiai lauksime visų sugrįžtant sekančiais metais. 

Nuoroda į video:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=237&;;v=R7BXNfsu4j0

Visagino viešoji biblioteka