Kaip įsigyti skaitytojo pažymėjimą

vvb bilietas 1   vvb bilietas 2

Norėdami tapti bibliotekos skaitytoju, privalote užsiregistruoti ir įsigyti bendrąjį skaitmeninį skaitytojo pažymėjimą.

  • Suaugusiam skaitytojui nuo 18 m. – 1,16 Eur.
  • Pensininkams, neįgaliesiems – nemokamai *.
  • Ikimokyklinio amžiaus vaikams ir moksleiviams iki 18 metų – nemokamai *.

* Tik pateikus dokumentą, liudijantį priklausymą vienai šių grupių. Jei pažymėjimas prarandamas (ir nėra dokumentais pateisintų priežasčių), naujo pažymėjimo kaina (visiems skaitytojams) – 1,16 Eur.

Susipažinkite su Visagino viešosios bibliotekos naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir naudojimosi interneto skaitykla taisyklėmis.

Jums bus išduotas Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) vieningas skaitytojo pažymėjimas, galiojantis ir kitose Lietuvos bibliotekose, įdiegusiose LIBIS. Jeigu jau turite bibliotekoje išduotą LIBIS skaitytojo pažymėjimą, pateikite jį bibliotekininkui.

Naudojimasis biblioteka yra nemokamas. Mokestis imamas tik už papildomas paslaugas, kurios įtrauktos į Kultūros ministerijos patvirtintą Mokamų paslaugų sąrašą. Visagino viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainas tvirtina Visagino savivaldybės taryba.

● Visagino viešosios bibliotekos mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašas.