Meno parodų atmintinė

VISAGINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
MENO SKYRIAUS-GALERIJOS
RENGINIŲ (MENO PARODŲ) ORGANIZAVIMO ATMINTINĖ

 

Bendros nuostatos

Visagino viešosios bibliotekos Meno skyriaus-galerijos (toliau – Galerija) meno parodų organizavimo atmintinė autoriams nustato metinio parodų plano sudarymo, parodų rengimo ir eksponavimo tvarką. Bibliotekos Galerijoje siekiama skatinti menininkų socialinę, kūrybinę veiklą ir tuo pačiu tapti labiau matomiems bendruomenei. Galerija yra atvira visiems: joje rengiamos Visagino miesto, Lietuvos ir užsienio šalių menininkų kūrybos darbų parodos, vyksta kiti Visagino viešosios bibliotekos tikslus atitinkantys kultūriniai ir edukaciniai renginiai, kūrybiniai užsiėmimai.

Metinis parodų planas

Parodai surengti jos organizatorius, autorius arba kuruojantis asmuo pateikia paraišką Meno skyriaus-galerijos vedėjui (el. paštas Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. ). Paraiškas svarsto ir parodas atrenka Meno skyriaus-galerijos vedėjas, pasitelkdamas 2 miesto dailininkus. Sudaromas preliminarus metinis parodų planas ir informuojami atrinktų parodų organizatoriai. Iškilus nenumatytiems atvejams, viešoji biblioteka pasilieka teisę koreguoti metinį parodų planą ir jų laiką. Apie tai iš anksto informuoja parodos organizatorių.

Parodų parengimas, eksponavimas, apsauga

Parodos organizatorius atsako už kūrinių ir visos reikalingos medžiagos apie parodą pateikimą Galerijai laiku. Skyriaus vedėjas pasirašo parodos kūrinių perdavimo–priėmimo aktą. Pasibaigus parodai, jos organizatorius arba autoriai kūrinius privalo atsiimti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo parodos uždarymo. Parodai pateikiami kūriniai turi būti tinkamai paruošti eksponuoti.

Už parodos kūrinių priežiūrą ir saugumą nuo jų priėmimo iki Taisyklėse nustatyto jų atsiėmimo laiko atsako Galerijos vedėjas. Kūriniams eksponuoti gali būti naudojama Galerijos ir organizatoriaus turima įranga bei techninės priemonės. Parodų lankymo terminą ir laiką nustato Galerijos vedėjas. Visi renginiai lankytojams nemokami.