Naudojimosi TBA taisyklės

Naudojimosi tarpbibliotekiniu abonementu (TBA) tvarka


Tarpbibliotekinis abonementas – tai galimybė užsisakyti ir gauti bibliotekoje nesančius dokumentus iš kitų Lietuvos bibliotekų. Visas leidinių persiuntimo pašto išlaidas apmoka vartotojas. Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos standartu „Tarpbibliotekinio abonemento sistema“ (LST 1304:1993)

Registruotiems vartotojams (skaitytojams):

 1. TBA gali naudotis visi registruoti vartotojai.
 2. Teisę naudotis TBA suteikia skaitytojo pažymėjimas.
 3. Biblioteka vartotojų pageidavimu skolinasi iš kitų Lietuvos bibliotekų reikalingus dokumentus ar jų kopijas; užsakymų kiekis neribojamas, išsiųstas užsakymas neatšaukiamas.
 4. Visas pašto išlaidas Lietuvoje galiojančiais pašto paslaugų tarifais (kaina priklauso nuo persiunčiamų dokumentų svorio) sumoka vartotojas.
 5. Užsakymai priimami ir dokumentai išduodami Visagino viešojoje bibliotekoje (Taikos pr. 52). Bibliografas  užpildo  užsakymą pagal pridedamą formą  (žr. ČIA).
 6. Dokumentais galima naudotis tik bibliotekoje (jeigu nesusitarta kitaip). Biblioteka dokumentus skolina vienam mėnesiui. Konkretų skolinimo terminą lemia dokumento paklausa ir turimas egzempliorių kiekis.
 7. Sugadinęs dokumentą vartotojas atsako pagal jį skolinusios bibliotekos taisykles.
 8. Vartotojui pageidaujant, gali būti atsiųsta dokumento dalies kopija, už kurią sumoka vartotojas. Tokia kopija yra jo nuosavybė.
 9. Visagino VB tarpbibliotekiniu abonementu gali naudotis Lietuvos Respublikos bibliotekos. Abonementui pageidaujant, kopijuojami dokumentų fragmentai, įskaitant skaitmeninį informacijos nuskaitymą (skenavimą); už kopijas abonentas sumoka pagal galiojančius bibliotekos mokamų paslaugų įkainius.
 10. Biblioteka neskolina: retų ir vertingų leidinių; laikraščių ir žurnalų komplektų; enciklopedijų, žodynų, žinynų;  vienintelių dokumentų egzempliorių.

Skaitytojo atsakomybė:

 1. Skaitytojas, pametęs ar sugadinęs bibliotekos dokumentą, privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu dokumentu, o už kitos bibliotekos dokumentus atsako pagal jos reikalavimus.
 2. Skaitytojui, negrąžinusiam dokumentų nustatytu laiku, kiti dokumentai neskolinami, kol negrąžinami tie, kurių naudojimosi terminas pasibaigęs.
 3. Skaitytojas, nesilaikantis TBA taisyklių, Bibliotekos direktoriaus įsakymu praranda teisę naudotis TBA.