Biudžeto ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo suvestinė ataskaita
2020 metai