Skyrių nuostatai

● Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus nuostatai

● Skaitytojų aptarnavimo skyriaus nuostatai

● Vaikų literatūros skyriaus nuostatai

● Meno skyriaus–galerijos nuostatai

Miesto teritorinio padalinio Skaitytojų aptarnavimo skyriaus nuostatai